Projekt Obnova a uchování kulturní památky zámek Blansko byl v roce 2007 spolufinancován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska prostřednictvím Finančního mechanismu EHP a finančního mechanismu Norska.

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism.

Sborníky Muzea Blansko


Odborné ročenky obsahující články věnované společenské, přírodovědné a technické problematice Sborník Muzea Blansko 2004   stran 157 – cena 25 Kč


OBSAH – studie a články

Ivo Holas: Moučné mlýny a mlynáři v údolí Punkvy do 1. poloviny 19. století
Leoš Vašek: Václav Sterz – černohorský mydlář, lotokolektant a purkmistr
Lenka Likavčanová: Křísitel českého Brna (životní osudy Kuneše Kunze 1846–1890
Blahomil Grunda: Pamětní list z roku 1905
Jiří Jaroš: Příhradový železniční most Ježkovy továrny v Blansku (historicko-technická studie)
David Varner: Sestřelení německého bitevního letounu v blízkosti obce Olešná u Blanska
Jana Brychtová: Národní podnik ČKD Blansko 1950–1960
Vojtěch A. Gregor: Velká jezera na podmacošské Punkvě v Moravském krasu (historicko-speleologický pohled)
Jaroslav Bránský: Salmovská letní rezidence ve Sloupu
Jan L. Cetkovský – Blahomil Grunda: O blanenském zemědělství
Eva Šebková: Italští uprchlíci ve školních kronikách bývalého politického okresu Boskovice
Karel Odehnal: Petr Bezruč a Černá Hora
Eva Nečasová: Nové nálezy památných kamenů na Blanensku
Břetislav Tříska: Památné kříže a kameny v katastrálním území Jestřebí, okr. Blansko
Vladimír Polák: O mlýnu v Holštejně
Ladislav Slezák: Vzpomínky blednou, historie upadá v zapomněníSborník Muzea Blansko 2006   stran 137 – cena 50 Kč

OBSAH – studie a články

Leoš Vašek: Historie zámecké kaple Nanebevzetí Panny Marie v Rájci nad Svitavou
Prokop Tomek: Kariéra a pád ministra vnitra Rudolfa Baráka
Jana Brychtová: Národní podnik ČKD Blansko 1961–1970 (pokračování o vývoji blanenského strojírenského podniku v 60. letech 20. století)
Ivo Holas: U spravedlnosti, zapomenuté blanenské pomístní jméno
Vratislav Grolich – Jiří Urban: Ing. Hermann Bock – Jeskyně jižního Moravského Švýcarska (II. část)
Blahomil Grunda: Blanenský patriot Karel Fiala
David Varner: Vojenské pozorovatelny ze 40. až 50. let na Blanensku
Ladislav Slezák: Profesionální výzkumná skupina Moravského krasu a její historie
Antonín Petlach: Vzpomínky blanenského rodáka na půlroční působení v Ghaně v roce 1961 v rámci československé komplexní skupiny techniků pro hydroenergetický průzkum
Věra Škápíková: Míla z letovického zámku hraběnky jen hrála
Kerel Hoder – Jaroslav Šejnoha: Měřicí přístroje a elektronika


Sborník Muzea Blansko 2007   stran 190 – cena 50 Kč

OBSAH – studie a články

Blahomil Grunda: O rodu Kocman v obci Rudice
Ivo Holas: Hájovny a myslivna rájeckého a černohorského panství v Závisti u Černé Hory
Jana Brychtová: Národní podnik ČKD Blansko 1971–1980 (pokračování o vývoji blanenského strojírenského podniku v 70. letech 20. století
Jana Bečková: Osovští z Doubravice. Náhrobní kameny na vnitřním nádvoří třebíčského zámku
Pavlína Lesová: Válečné výzkumy aneb Nad jednou kronikou
Vratislav Grolich – Jiří Urban: Ing. Herman Bock – Jeskyně jižního Moravského Švýcarska (III. část)
Ladislav Slezák: Malý pohled do historie zaniklých jeskyňářských stanic v Moravském krasu
Blahomil Grunda: Památník ženského pěveckého kroužku v Blansku
Miroslav Starycha: Utajená návštěva v Metře Blansko roku 1964
Věra Škápíková: Josef Mánes a Letovice


Sborník Muzea Blansko 2008   stran 210 – cena 50 Kč


OBSAH – studie a články

Blahomil Grunda: Občanský rod KLÍMA v Rudici a na Klepačově
Ivo Holas: Kulturní soutěž Národního souručenství v Blansku v roce 1941–1942 a sbírka pověstí Bohuslava Kuchaře, odborného učitele z Blanska
Jana Brychtová: Koncernový (státní) podnik ČKD Blansko 1981–1990 (pokračování o vývoji blanenského strojírenského podniku v 80. letech 20. století)
Blahomil Grunda: Soukromá německá škola v Blansku
Milan Jelínek: Život a dílo profesora Františka Trávníčka (k 120. výročí jeho narození)
Jana Brychtová: Italové v blanenském závodě firmy Strojírny, a. s., dříve Breitfeld Daněk v letech 1915–1919
Z Ruska do Francie – Výňatek z deníku francouzského legionáře Vojtěcha Říhy
Eva Nečasová: Zborov – brána ke svobodě, putovní výstava Muzea Blansko
Hynek Skořepa: Příroda města Boskovic a jejich nejbližšího okolí
Ladislav Slezák: Paleogenetická pozice jeskyně Výpustek v povodí Křtinského potoka
David Varner – Břetislav Tříska: Plánovaná zbrojní továrna v Jestřebí
Leoš Vašek: Kresby kostela v Rájci nad Svitavou z roku 1843 – po stopách moravského působení J. Ranzmayra


Sborník Muzea Blansko 2009   stran 111 – cena 50 Kč


OBSAH – studie a články

Eva Nečasová: Padesát let muzea v blanenském zámku
Leoš Vašek: Pohřby v kostelech v Rájci a v Doubravici nad Svitavou
Blahomil Grunda: Cholera na Blanensku v 19. století
Ivo Holas: Ubytování vojáků v Újezdě u Černé Hory v druhé polovině 19. století a válečný rok 1866
Petr Sychra: 160 let železniční trati Brno – Česká Třebová
Miroslav Bojda: Ještě k bombardování Blanska v dubnu 1945
David Varner: Letecká válka na Blanensku ve vzpomínkách pamětníků
Část 1: Ostrov u Macochy, Holštejn, Vilémovice
Ivo Štelcl: Odvodňovací tunel v Punkevních jeskyních z let 1928–1929
Ladislav Slezák: Závrty okrajového údolí Ve Skrejšnách u Křtin
Josef Plch: Nález nejstarší pečeti Spešova


Sborník Muzea Blansko 2010   stran 96 – cena 50 Kč


OBSAH – studie a články

František John: Od gotiky k renesanci. Zvony rodu Haubiců ve Velkých Opatovicích, Jevíčku a Letovicích
Ladislav Slezák: Příspěvek k hydrografii Křtinského potoka
Ivo Holas: Robert Hrozínek, sběratel a hostinský z Obůrky
Leoš Vašek: Vivit post funera virtus. Lapidárium v zámeckém sklepení v Lysicích, historické souvislosti a okolnosti jeho vzniku
Blahomil Grunda: Ještě k Josefu Čechovi
Jana Brychtová: Blanenské tiskárny
Blahomil Grunda: Časopis Blanenský školák
Ivo Štelcl: První elektrické osvětlení Kateřinské jeskyně
Ivo Štelcl: Jeskyně Kůlna před 65 roky
Miroslav Bojda: Pomník v Lovětíně
David Varner: Letecká válka na Blanensku ve vzpomínkách pamětníků
Část 2: Voděrady, Vranov

Milan Koudelka: Štíhlá Ema z blanenského muzea
Jindřich Čeladín – Pavlína Lesová: Slavné keramické dílny BlanenskaSborník Muzea Blansko 2013   stran 165 – cena 50 Kč


OBSAH – studie a články

Miloslav Pojsl: Úloha Konstantina-Cyrila a arcibiskupa Metoděje v christianizačním procesu u západních Slovanů
Jitka Jonová: Velehradská cyrilometodějská milénia ve druhé polovině 19. století
Ladislav Slezák: Příspěvek k problematice hydrogeologie východní části Babické plošiny a přilehlého území
Vojtěch A. Gregor: Komíny a vyšší jeskynní patra v Nové Býčí skále, Moravský kras
Vojtěch A. Gregor: Komíny a vyšší jeskynní patra v Rudickém propadání, Moravský kras
Ivo Štelcl: Elektrické osvětlení Sloupsko-šošůvských jeskyní před 90 lety
Milan Koudelka: Johann Mayer a jeho popis Moravského krasu
Sabina Konečná: K výkladu místního jména Jestřebí
Leoš Vašek: Doklady výroby dřevěného uhlí v lese u Ráječka
Karel Odehnal: Neznámé smírčí kameny u Býkovic a Bukovice
Karel Synek: Josef Mrázek, umělec a vlastenec
Lukáš Malý, David Varner: Obří vejce pod Novým hradem
Petr Sychra: Lokální dráha Rájec nad Svitavou – Molenburk
Tomáš Janda, Karel Odehnal: Nedokončená dálnice Vratislav–Brno–Vídeň na Blanensku
Tomáš Janda, Karel Odehnal: Nedokončená dálnice Vratislav–Brno–Vídeň na Boskovicku
Jiří Jaroš Nickelli: Otázka domácího vězení Hugo Salma v letech 1945–1946 aneb Opak věrnosti ČSR je zrada ČSR


Sborník Muzea Blansko 2014  stran 163 – cena 50 Kč
OBSAH

Část přírodovědná
Ladislav Slezák
: Příspěvek k problematice hydrogeologie severního a hlavně západního okraje Babické plošiny v Moravském krasu

Vojtěch A. Gregor: Historie a záhady Šenkova sifonu v Býčí skále
Milan Koudelka: Jediný příspěvek starohraběte Salma k Moravskému krasu
Martin Golec: Identifikace osoby Alfonse Zlamala

Částr společenskovědná
Petr Vítámvás
: Listopad ´89 na Boskovicku. Generální stávka a zakládání místních Občanských fór
Leoš Vašek: Jak Johannes Fürst obsluhoval pány i kmány
Blahomil Grunda: Mor v Boskovicích, v Blansku a Vilémovicích v roce 1715
Bohuslav Šimíček
: Lhotecký mlýn v historii
Petr Sychra: Cestovatel dr. Emil Holub v Rájci
Petr Sychra: Veteránský spolek císaře Maxmiliána I. z Mexika v Rájci
Petr Hoffman: Poštovní autobusová doprava v Moravském krasu
David Varner: Liechtensteinské památníky na Blanensku
Karel Synek: Anička Tichá-Prášková a Letovice
Karel Synek: Před 150 lety byla založena Občanská záložna v Letovicích
Jiří Jaroš Nickelli: Fotografie říšské vojenské svatby Salmů a Schoellerů v Rájci 1944 – nevyvratitelné doklady kolaborace se III. říší


Sborník Muzea Blansko 2015   stran 132 – cena 150 KčOBSAH

Část přírodovědná
David Mikeš, Jiří Havlík, Vojtěch A. Gregor:
Průstup jeskyněmi Jedovnického potoka ze vchodu do Býčí skály do východu z Rudického propadání a zpět dne 4. července 2015
L. Slezák, R. Cendelín, J. Pokorný: Co přinesl nejrozsáhlejší telegnostický průzkum v jižní části Moravského krasu

Hugo Havel, Igor Harna: Sedmdesát let Speleologického klubu v Brně – příspěvek k historii
průzkumu Moravského krasu

Ivo Štelcl: Spory o Macochu
Petr Zajíček: Jeskyně Výpustek na mapách 19. století

Část společenskovědná
Antonín Petlach: Přečerpávací vodní elektrárna Markersbach,Německo – bývalá NDR
Jindřich Čeladín: Richard Kauffungen a jeho socha císaře Josefa II.
Bohumil Šimíček: Jak kdysi tekla řeka Svitava
Karel Odehnal: Franz Alexander Heber a Černá Hora
Karel Synek: Z historie letovických řemesel a živností
Petr Sychra: Rájec nad Svitavou městysem a městem
David Varner: Příspěvek k historii rodinné cihelny Chlupových ve SpešověMuzeum Blansko | Zámek 1 | 678 01 Blansko
tel.: 516 417 221 (ústředna) | tel.: 516 418 780 (ředitelka) | fax: 516 418 780
e-mail: muzeum@blansko.cz